บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
ประกอบด้วยทีมงานและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมของคอนกรีตอัดแรง
มานานกว่า20ปี ในการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนป็นเหตุผลให้ทีมงาน
มีความเข้าใจและข้อมูลเชิงลึก ในธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการจัดการและการตลาด
ได้มีการควบคุมมาตรฐานขั้นตอนการผลิตรวมทั้งบุคคลากร  และตระหนักถึงความสำคัญ
 ของคุณภาพสินค้าก่อนที่จะส่งมอบต่อลูกค้าเสมอมา พวกเราทุกคนพร้อมบริการลูกค้าด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพว่า " ทุกคน คือ คุณค่า ทุกสินค้า คือ คุณภาพ "
 
Head Office
113 Moo 2 T. Donput A Donput Saraburi 18210
Tel : (036)395-299,(036)385-001-4
Fax : (036)395-080
Bangkok Office
36/95 Soi.Chinnakate2/18 Ngamwongwan Rd. Thongsonghong Laksi Bangkok 10210
Tel : (02)589-3888,(02)589-9477
Fax : (02)589-8911