1.     ร่วมงานกับเรา
 2.     ข่าวสาร STEC
 3.     คุยกับวิศวกร
 4.     ดาวน์โหลด
 5.     ติดต่อเรา
 6.     Facebook

สวัสดิการ

 • ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนเงินทดแทน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี, ที่พักพนักงาน(ต่างจังหวัด)
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • ของขวัญการสมรส การคลอดบุตร
 • ของเยี่ยมไข้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี, โบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 (ชินเขต 2/18) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
         

โทรศัพท์

02-589-3888, 02-954-8661-2
         

โทรสาร

02-589-8911, 02-954-8663
         

อีเมล์

recruit@stec.co.th

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (ประจำโรงงานชลบุรี)

จำนวน

1 ตำแหน่ง

รายละเอียด

 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนดพร้อมประสานงานกับหน่วยงานราชการ และส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี
 • ตรวจความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ปลูกฝังจิตสำนักทางด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
 • จัดอบรม และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   

แบบฟอร์มสมัครงาน

       

เงินเดือนที่ต้องการ

 

*

ชื่อ-สกุล

 

*

เพศ

 

*

วันเกิด

 

*

ที่อยู่

   

โทรศัพท์

 

*

โทรสาร

   

อีเมล์

 

*

ไฟล์แนบ

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .pdf

รหัสยืนยัน

 

*