1.     ร่วมงานกับเรา
 2.     ข่าวสาร STEC
 3.     ดาวน์โหลด
 4.     ติดต่อเรา
 5.     Facebook

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย (ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร)

จำนวน

1

รายละเอียด

 •  วางแผน วิเคราะห์ วางกลยุทธ์การตลาดและการขาย
 •  วางนโยบายการตลาด การขาย วางเป้าหมาย และคุมให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
 •  บริหารทีมขาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี ในทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำสูง มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การจัดกิจกรรมสันทนาการ

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด

50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 (ชินเขต 2/18) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
         

โทรศัพท์

02-589-3888, 02-954-8661-2
         

โทรสาร

02-589-8911, 02-954-8663
         

อีเมล์

recruit@stec.co.th

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย (ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร)

จำนวน

1 ตำแหน่ง

รายละเอียด

 •  วางแผน วิเคราะห์ วางกลยุทธ์การตลาดและการขาย
 •  วางนโยบายการตลาด การขาย วางเป้าหมาย และคุมให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
 •  บริหารทีมขาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี ในทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำสูง มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   

แบบฟอร์มสมัครงาน

       

เงินเดือนที่ต้องการ

 

*

ชื่อ-สกุล

 

*

เพศ

 

*

วันเกิด

 

*

ที่อยู่

   

โทรศัพท์

 

*

โทรสาร

   

อีเมล์

 

*

ไฟล์แนบ

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .pdf

รหัสยืนยัน

 

*