1.     ร่วมงานกับเรา
 2.     ข่าวสาร STEC
 3.     ดาวน์โหลด
 4.     ติดต่อเรา
 5.     Facebook

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร)

จำนวน

2

รายละเอียด

งานด้านตรวจสอบภายในองค์กรทั้งระบบ
 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน
ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 (ชินเขต 2/18) แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัดได้(ครั้งคราว)
 • มีทักษะการสือสารที่ดี)

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การจัดกิจกรรมสันทนาการ

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด

50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 (ชินเขต 2/18) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
         

โทรศัพท์

02-589-3888, 02-954-8661-2
         

โทรสาร

02-589-8911, 02-954-8663
         

อีเมล์

recruit@stec.co.th

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร)

จำนวน

2 ตำแหน่ง

รายละเอียด

งานด้านตรวจสอบภายในองค์กรทั้งระบบ
 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน
ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 (ชินเขต 2/18) แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัดได้(ครั้งคราว)
 • มีทักษะการสือสารที่ดี)
   

แบบฟอร์มสมัครงาน

       

เงินเดือนที่ต้องการ

 

*

ชื่อ-สกุล

 

*

เพศ

 

*

วันเกิด

 

*

ที่อยู่

   

โทรศัพท์

 

*

โทรสาร

   

อีเมล์

 

*

ไฟล์แนบ

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .pdf

รหัสยืนยัน

 

*