1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

17

     

ตุลาคม
2563

ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการในวันตำรวจแห่งชาติ ปี2563
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โรงงานลำพูนร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการในวันตำรวจแห่งชาติ ปี2563  ที่สภ.เหมืองจี้