1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

11

     

สิงหาคม
2563

กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563  บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)  โรงงานชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง