1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

02

     

มิถุนายน
2563

เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองหนองไผ่แก้ว  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี