1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

12

     

กุมภาพันธ์
2563

บริจาคโลหิต
เมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงาน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสำรองช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงโคราช