1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

04

     

มกราคม
2564

เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชน
เมื่อวันที่  4 มกราคม 2564 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรีเลงเห็นถึงความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชน ทางโรงานได้นำของสวัสดีปีใหม่ชุมชนรอบโรงงานและสอบถามถึงความเป็นอยู๋และผลกระทบต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนมากที่สุด