1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

01

     

เมษายน
2564

ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณทรงศักดิ์  ปิยะวรรณรัตน์ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเป็นกุศล  ซึ่งการบริจาคโลหิตดังกล่าวเป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง