1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

11

     

กุมภาพันธ์
2558

พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป "พระพุทธบันดาลฤทธิผลมงคลศรีสวัสดิ์"
ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระภิกษุจำนวน 9 รูป จัดถวายภัตตาหารเพล และ ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป "พระพุทธบันดาลฤทธิผลมงคลศรีสวัสดิ์" เพื่อเป็นการทำบุญในวาระขึ้นปีใหม่ และฉลองครบรอบ 5 รอบ (60 ปี) คุณวัฒนชัย  มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารของบริษทฯ และเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังให้กับพนักงาน ในวันพุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558