1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

03

     

มีนาคม
2559

STEC (สาขาดอนพุด) ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พนักงานบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด  ร่วมใจเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยร้ายแรง และเป็นการสำรองโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย  เนื่องจาก ในปัจจุบัน โลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวัน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับโลหิต  ดังนั้น จึงขอชวนชวนผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หรือศูนย์รับบริจาคและสถานพยาบาลทั่วไป