1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

26

     

เมษายน
2559

STEC ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 26 เมษายน  ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ) ได้เดินทางเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเป็นการสำรองโลหิตในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นการระลึกต่อ วันกาชาดโลก (World Red Cross Day)”  ที่จะมาถึง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 นี้   ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.3015.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งปีนี้มากับคำขวัญที่ว่า “Everywhere for everyone -กาชาดเข้าถึงทุกที่ ช่วยเหลือทุกคน