1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

08

     

มิถุนายน
2560

ปันน้ำใจเพื่อน้อง กับ มูลนิธิกระจกเงา
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 คุณโสภณ คำภักดี และคุณทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ “โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิกระจกเงา โดยอุปกรณ์เหล่านี้ จะถูกนำไปส่งมอบให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัด ที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และเสริมสร้างโอการทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร