1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

16

     

มิถุนายน
2560

การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน ที่ผ่าน มาบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนความสามารถในทำงานของพนักงานให้ เก่งงาน เก่งคน และเก่งธุรกิจ จึงจัดอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สราวุธ โสหา ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกว่า 20 ปี ให้กับกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับประเทศและองค์กรข้ามชาติใน Forturn Global 500 (100) และเชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริหารทีมขาย การตลาด เจรจาต่อรอง กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจห้องค์กรธุรกิจทั้งในประเทศและเอเซียแปซิฟิค เป็นวิทยากร