1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

07

     

เมษายน
2560

ครบรอบ 16 ปี บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นำโดยคุณวัฒนชัย  มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบ 16 ปี ของบริษัท และเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ทั้งนี้ได้มีเปิดโอกาสพนักงานได้เข้ารถน้้ำดำหัวพร้อมรับพรเสริมมงคล จาก ท่านประธานและคณะผู้บริหาร