1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

25

     

สิงหาคม
2560

STEC Team Building 2017
 STEC Team Building 2017 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ของพนักงานทั้ง 10 สาขา ทางบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ทางบริษัทฯ หวังว่าพนักงานทุกท่านจะจดจำภาพความทรงจำแห่งความสุขนี้ตลอดไป