1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

29

     

สิงหาคม
2560

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด โรงงานดอนพุด ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร ผ่านมูลนิธิร่วมกตัญญู ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี