1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

13

     

พฤษภาคม
2561

งาน"Concert for the Deaf 4" (Silent Song Sing & Dance for the Deaf)
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด มีความยินดีในการสนับสนุน มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อช่วยเหลือคนหูหนวกในประเทศไทย ในการด้านศึกษา อาชีพ และสนับสนุนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้แก่เด็กหูหนวกในระดับรุนแรงให้สามารถกลับมาได้ยินได้อีกครั้ง   โดยเป็นผู้สนับสนุนในการจัดงาน "Silent Song Sing & Dance for the Deaf ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ. ห้องอังรีดูนัง สมาคมราชกรีฑาสโมสร