1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

06

     

สิงหาคม
2561

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ถวายเทียนพรรษา
นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด  โดยมี พระมหาบุญฤทธิ์  รับถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ที่ผ่านมา