1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

05

     

สิงหาคม
2561

ร่วมสนับสนุนโครงการจิตอาสา "เลี้ยงอาหาร แด่ผู้พิการทางสายตา"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30-18.00 น. นายจรัญ งามเนตร ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์  ตัวแทน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ร่วมนำน้ำดื่มเพื่อสนับสนุน ทีมคณะบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ดำเนินโครงการจิตอาสา "เลี้ยงอาหาร แด่ผู้พิการทางสายตา 2561" ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.ราชวิธี พญาไทย กรุงเทพฯ