1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

13

     

กุมภาพันธ์
2562

มอบเงินสนับสนุน โครงการ ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ประจำปี 2562
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  ณ หอประชุม ทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณวัตน์ชัย  มงคลศรีสวัสดิ ในนามบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุน โครงการ ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ประจำปี 2562 ( Friends of Bangsaen Aquarium : 2019 )  เพื่อการจัดซื้อ จัดทำตู้ปลาจำนวนเงิน 60,000 บาท  โดยมีคุณธิติกาญจน์  ศรีภัทรเรืองชัย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นผู้รับมอบป้ายประกาศ