1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

19

     

กันยายน
2562

ร่วมใจพี่น้องไทย “ช่วยภัยน้ำท่วม”
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี  โดยในวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดย คุณวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคเงินสมทบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย  โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมรับมอบ