1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

27

     

ตุลาคม
2562

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดบ้านรี
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยคุณวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ และ คุณทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ พร้อมด้วยพนักงาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดบ้านรี ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562