1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

13

     

มีนาคม
2563

ร่วมบริจาค โครงการ Life Hero Thailand x ลูกเหรียง ปีการศึกษา 2563
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาค โครงการ Life Hero Thailand x ลูกเหรียง  กับ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ประจำปีการศึกษา 2563