1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

09

     

เมษายน
2563

STEC ร่วมใจสู้ภัย Covid-19
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณทรงศักดิ์  ปิยะวรรณรัตน์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานและสร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  โดยทางคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันจัดทำหน้ากาก face shields และนำไปมอบ
ให้กับ โรงพยายาลบางบัวทอง 2 ซึ่งเป็นเขตกักกรองรับผู้ป่วย Covid-19 เพื่อให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ใช้ในระหว่างดูแล
รักษาผู้ป่วยในช่วงขาดแคลนอุปกรณ์