1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

21

     

เมษายน
2563

STEC ร่วมบริจาค Face Shields เพื่อประโยชน์สาธารณะ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้ทำการมอบหน้ากาก face shields ให้กับสำนักงานเขตหลักสี่ 
ส่วนงานกองรายได้ และ เทศบาลตำบลบางคูวัด เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสาธารณะ หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19