1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

19

     

สิงหาคม
2563

รางวัล โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการกิจการ (มยส.) ประจำปี 2563