1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

24

     

พฤศจิกายน
2563

No Gift Policy
เพื่อรณรงค์ให้เป็นไปตาม “นโยบายไม่รับของขวัญ” บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน กรุณางดให้ของขวัญทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งที่มีมูลค่าแก่บุคลากรของบริษัท อันได้แก่ กรรมการ, ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง และขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่ดีของท่าน  ด้วยความมีสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไป  และขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด