1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

16

     

ธันวาคม
2563

"ถวายกระเบื้องปูพื้น"
       16 ธันวาคม 2563 บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)  สาขา 5 โรงงานขอนแก่น ถวายกระเบื้องปูพื้นโรงทานการกุศล วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 120 กล่อง โดยการประสานงานของ "คุณประวิชญ์ ศรีกาฬสินธุ์"