1.     ร่วมงานกับเรา
 2.     ข่าวสาร STEC
 3.     ติดต่อเรา
 4.     ดาวน์โหลด
 5.     Youtube
 6.     Facebook

โครงการ : ก่อสร้างโรงงาน SANKO Pallet Rental (Thailand) Co., Ltd.

สถานที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

 •     มูลค่าโครงการ
  5,689,000 บาท
 •     ระยะเวลาดำเนินโครงการ
  2563