1.     ร่วมงานกับเรา
 2.     ข่าวสาร STEC
 3.     ติดต่อเรา
 4.     ดาวน์โหลด
 5.     Youtube
 6.     Facebook

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

สถานที่ตั้ง: จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

 •     มูลค่าโครงการ
  87,700,000
 •     ระยะเวลาดำเนินโครงการ
  2553