1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ดาวน์โหลด
  4.     ติดต่อเรา
  5.     Facebook

โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน

สถานที่ตั้ง: อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

  •     มูลค่าโครงการ
    20,199,991.50
  •     ระยะเวลาดำเนินโครงการ
    2555