1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ดาวน์โหลด
  4.     ติดต่อเรา
  5.     Facebook

โครงการ ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสายไฟฟ้าแรงสูง 115 KV

สถานที่ตั้ง: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  •     มูลค่าโครงการ
    168,868,793
  •     ระยะเวลาดำเนินโครงการ
    2546-2556