1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

โครงการ ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสายไฟฟ้าแรงสูง 115 KV

สถานที่ตั้ง: เขมราฐ จ.อุบลราชธานี - ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ผู้รับเหมา : บริษัท นครชัยการโยธา จำกัด

  •     มูลค่าโครงการ
  •     ระยะเวลาดำเนินโครงการ
    2563