1.     ร่วมงานกับเรา
 2.     ข่าวสาร STEC
 3.     คุยกับวิศวกร
 4.     ดาวน์โหลด
 5.     ติดต่อเรา
 6.     Facebook
 7.     Youtube

    บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเผยแพร่ ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา งานฐานราก งานคอนกรีตอัดแรง รวมถึงความรู้ด้านอื่นๆ ทางวิชาการ จึงได้จัดทำหัวข้อการจัดการความรู้ใน Website "คุยกับวิศวกร" ซึ่งมีเนื้อหาทางวิชาการดังที่กล่าวมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้ชำนาญงานด้านวิศวกรรมโยธา คุณเอกวิทย์ อภิญญารัตน์ วิศวกรผู้มีประสบการณ์สูง เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ พร้อมทั้งยินดีรับตอบคำถามทางวิชาการต่าง ๆ อีกด้วย

เอกวิทย์ อภิญญารัตน์
Ekawit Apinyarat

วุฒิวิศวกรโยธา (วย.1562) สภาวิศวกร

การศึกษา (Education)

 • 1982 - 1986 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (BEng), Civil Engineering
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 1978 - 1983 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประสบการณ์ (Experiences)

 • 2016 - Present ที่ปรึกษางานโยธา บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 • 2011 - Present Managing Director, thai intania
 • 2001 - 2009 Project Manager/senior structural engineer, Pöyry
 • 1999 - 2001 Project Manager, st power engineering
 • 1996 - 1999 Project Manager, phu construction