1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook
ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเท ความอุตสาหะ ตลอดจนผู้บริหาร พนักงานของสถาบันการเงิน และคู่ค้า ที่เป็นกำลังสำคัญในการขยายธุรกิจและนำพา บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่บริษัทชั้นนำของประเทศ โดยการดำเนินการบริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสตลอดมา สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผมจึงมั่นใจว่า ด้วยความแข็งแกร่ง เข้มแข็งภายในองค์กรของพวกเรานี้ จะนำมาซึ่งความเจริญเติบโตของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) อย่างยั่งยืน มั่นคง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดไป

วัฒน์ชัย  มงคลศรีสวัสดิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร