1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

12

     

พฤศจิกายน
2563

ร่วมมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขา 2 ดอนพุด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ในกิจกรรม "วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" ณ โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี