1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

03

     

มีนาคม
2563

จัดทำเจลล้างมือและการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)
เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2563 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)  โรงงานชลบุรี เข้าร่วมฝึกอาชีพชุมชนร่วมกับเทศบาลหนองไผ่แก้ว เพื่อจัดทำเจลล้างมือและการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)