1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

03

     

มิถุนายน
2563

ร่วมกิจกรรมสิบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2563 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี ร่วมกับชุมชนและเทศบาลตำบลหนองหนองไผ่แก้ว  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสิบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา