1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

19

     

พฤศจิกายน
2563

ร่วมสนับสนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขา ดอนพุด ได้บริจาคเงินสมทบและร่วมกิจกรรมกับเทศบาลดอนพุด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี 2564 "ดอนพุดคัพ" ครั้งที่ 1 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลดอนพุด