1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

26

     

เมษายน
2564

ร่วมบริจาค กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาค กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)  กับ มูลนิธิชัยพัฒนา  เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19