1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

10

     

เมษายน
2558

STEC สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ 2558
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด นำโดยคุณวัฒนชัย  มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย ทำบุญเลี้ยงพระ ทั้งนี้ คุณวัฒนชัย  มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร ใด้เปิดโอกาสพนักงานได้เข้ารถน้าดำหัวพร้อมรับพรเสริมมงคล จาก ท่านประธานและคณะผู้บริหาร และทาง บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด จะร่วมสืบสานประเพณ๊ของไทยในทุกๆปี