1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

21

     

กันยายน
2558

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด สาขาอุบลราชธานี ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่  21 กันยายน 2558 คุณสมยศ อัคคไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ได้เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล จากท่านนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการ สถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จาก ทั้งหมด 95 สถานประกอบการ และผ่านเกณฑ์กระทรวงแรงงาน จากการคัดเลือกของทางจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 54 สถานประกอบการ ทางบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด สาขาอุบลราชธานี  ได้รับการคัดเลือกเป็น สถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เป็นอับดับที่ 10 ของ จังหวัดอุบลราชธานี จากการคัดเลือกทั้งหมด 95 สถานประกอบการ ทาง บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด ขอขอบคุณทาง จังหวัดอุบลราชธานี ที่เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่น และทางบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด จะพัฒนาสถานประกอบการให้อยู่ในเกณฑ์และสร้างมาตรฐานดียิ่งๆขึ้นไป