1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

08

     

พฤศจิกายน
2557

STEC ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนการกุศล

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ทาง STEC ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนการกุศล  โดยให้พนักงานที่มีความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ และพนักงานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งได้การตอบรับจากพนักงานของ STEC อย่างมากมาย ทาง STEC หรือ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด จะให้กับสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง  และด้วยดีตลอดไป