1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

28

     

สิงหาคม
2558

STEC กับ โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ที่มูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด นำโดย คุณอรนุช อังธีระปัญญา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และตัวแทนพนักงานแต่ละฝ่ายของ STEC ได้นำของไปช่วยเหลือโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ที่มูลนิธิกระจกเงา เช่น เสื้อผ้า ของเล่น และของใช้ในชีวิตประจำวัน  ทุกกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เราชาว STEC จะนำกิจกรรมแบบนี้เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและด้วยดีตลอดไป