1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

09

     

ตุลาคม
2558

STEC ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการตอบแทนสังคม
STEC ได้ดำเนินโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง อย่างต่อเนื่อง ทาง STEC ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการตอบแทนสังคม โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 คุณปิยาภรณ์  มงคลศรีสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด และ ผู้บริหารของ บริษัท เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้พาพนักงานตัวแทนของทั้ง 2 บริษัท นำของมาบริจาค ให้กับทาง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง บ้านเฟื่องฟ้า ซึ่งสิ่งของบริจาคก็ได้แก่ ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็ก  และ อื่นๆ อีกมากมาย  ทาง บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่นำมาครั้งนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบา ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง บ้านเฟื่องฟ้า  ไม่มากก็น้อย  ทาง บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด และ บริษัทในเครือ จะดำเนินโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิที่รอการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากสังคมอีกมากมาย