1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

20

     

กันยายน
2560

STEC ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์
ในวันที่ 20 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ) ได้เดินทางเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเป็นการสำรองโลหิตในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์