1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

25

     

มกราคม
2561

บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  ตัวแทน คณะผู้บริหาร คุณทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ  และพนักงาน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ) ได้เดินทางเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเป็นการสำรองโลหิตในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์