1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

14

     

มิถุนายน
2561

มอบน้ำร่วมสนับสนุน โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2561 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ได้สนับสนุนกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยพัฒนาคลองเปรมประชากร คูน้ำถนนวิภาวดีรังสิต คลองวัดหลักสี่  ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน  2561