1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

11

     

พฤศจิกายน
2561

เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล 50th DPU Green Minimarathon 2018
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล 50th DPU Green  Minimarathon 2018  ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤสจิกายน 2561 วัตถุประสงค์ของการจัดงานรายได้สนับสนุน DPU Bright :กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้การศึกษา